Blog

Ko sam ja?

My Latest Posts


  • Obećanje bratu iz slepe dečije ljubavi
    Priča sa radionice porodičnog rasporeda Među sestrama i braćom postoji duboka ljubav i povezanost. Oni su jedni drugima lojalni. Vrlo često se u radovima vidi duboka lojalnost, saosećanje i nesvesna vezanost kako između rođene braće i sestara tako i sa nerođenom, abortiranom, […]
  • Koliko je star moj problem?
    Postavlja se zanimljivo pitanje; Koliko generacija unazad utiče na porodični sistem i pojedinca. Istraživanja u porodičnoj psihoterapiji su potvrdila da se obrasci ponašanja prenose sa sigurno tri do pet generacija. Tri generacije su takođe i opseg u kome obično možemo da dođemo […]